NaPoWriMo: Day 21

Prompt: Find a poem in a language that you don’t know, and perform a “homophonic translation” on it.

I selected Heaven Must Be Demolished by Finnish Author Risto Oikarinen, translated by my browser into Dutch


We met in the homeland
near Holland
met in true care
and seen
both stuck
standing
the sweat of laws focus in on….
never again

Eleven blooms in mute hatred
in earnest martyrdom
on the alley door

Grenades of greed seen in
Venetian vandalism

Vandals loom and take an
orphanage
the kindergarten
we grew up in
in the homeland

We even can encroach beside
the shoddy waltz
made lifeless
the open door in the vast
omens to feel
alive but in hell

Like all my day altered
all in my heart
best friends
obsolete
on the garden’s wet bridges

We met in that home
always found home
younger
bolder
kinder
a shadow of the good
a grand state, then

We moeten de hemel
neerhalen,
met een trekker
van zijn
voetstuk
stoten,
de schaduwloze vogels in een
net vangen,

de levensboom in mootjes hakken
en eerst de martelaren
en wie alleen door

genade gered zijn en
genieten van de vruchten

van de boom aan de takken
ophangen
de kinderen
wegrukken
uit het hemelse land

wie een koninkrijk bezit
de schaduwloze
madeliefjes
verkopen voor in de vaas
op oma’s tafel
die beminnelijke

oma die altijd
alleen maar het
beste denkt
opsluiten
in de geur van zoete broodjes.

We moeten het hemelse
huis van oma,
zonder
zolder,
kelder,
of schaduw van de dood,
in brand steken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s